Логопедична терапия

ДизартрияИзразява се в нарушена координация на говорния процес , обусловена от огнищни увреди на централната или периферна нервна система. Включва нарушения на фонация, дишане и артикулация и най-често е симптом от сложната клинична картина на детска церебрална парализа. Може да се срещне в комбинация с епилепсия, а в зависимост от тежестта и продължителността на заболяването може да даде отражение и в развитието на езиковата система при детето. Има неврологичен характер и симптоматика, която включва паретични, тоносови, координационни или сетивни нарушения. Получава се в резултат на остри поражения на централната нервна система преди, по време или непосредствено след раждането.

Уебсайт в alle.bg