Логопедична терапия

Нарушения на речта и езика

Дисфазия на  развитието / Алалия/ДислалияДизартрияЗаекванеДислексияАфония - ...
  • Дисфазия на  развитието / Алалия/
  • Дислалия
  • Дизартрия
  • Заекване
  • Дислексия
  • Афония - Дисфония
  • Ринолалия
  • Специфични разстройства на развитието на училищните умения
Уебсайт в alle.bg